Pravila in Pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Bride.si, orodij za načrtovanje poroke in drugih storitev povezanih s spletnim mestom www.bride.si (v nadaljevanju spletno mesto oziroma Bride.si).

Z vstopom na spletni portal Bride.si, registracijo uporabniškega računa, z uporabo orodij za načrtovanje poroke ali s koriščenjem katerihkoli drugih storitev spletnega mesta potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Upravljavec spletnega mesta Bride.si si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta in orodij za načrtovanje poroke. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev. Zadnja veljavna različica splošnih pogojev uporabe je vedno objavljena na spletnem mestu Bride.si.

Uporabniki spletno mesto uporabljajo na lastno odgovornost in v celoti jamčijo za zakonitost vsebine, ki jo posredujejo na spletno mesto. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji uporabe, morajo uporabniki zapustiti spletno mesto, se trajno izčlaniti ali prenehati uporabljati orodja za načrtovanje poroke. Registrirani uporabniki imajo pravico, da se kadarkoli in iz kateregakoli razloga izčlanijo. Uporabnik bo izbrisan iz sistema takrat, ko bo na elektronski naslov [email protected] sporočil svoje uporabniško ime in geslo, administror spletnega mesta pa ga bo po preverjanju izključil. V primeru kakršnekoli zlorabe ali nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa, prosimo da nas takoj obvestite.

 1. POJMI

Spletno mesto Bride.si je digitalni spletni portal, ki z uporabno vsebino in inovativnimi orodji bodočim mladoporočencem pomaga pri organizaciji sanjske poroke. Bride.si je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.bride.si (ali različice), uporabnikom ponuja določene storitve. Ponudnik storitev lahko kadarkoli spremeni domenski naslov spletnega mesta.

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta.

Ponudnik storitev spletnega mesta (v nadaljevanju ponudnik), lastnik objavljenih vsebin, razen vsebin, ki jih v skladu s splošnimi pogoji priskrbijo registrirani uporabniki ali partnerji, in lastnik orodij za načrtovanje poroke ter ostalih povezanih storitvenih dejavnosti, je edini upravitelj spletnega mesta., razen, če ni navedeno drugače. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Uporabnik storitve (v nadaljevanju uporabnik) je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

Registrirani uporabnik (v nadaljevanju član) je vsak uporabnik, ki se je registriral za uporabo dodatnih funkcionalnosti portala, ki je uspešno zaključil postopek registracije in registracijo potrdil s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom ter geslom.

Partner ali oglaševalec (v nadaljevanju partner) je pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, ki na različne načine predstavlja svoje izdelke ali storitve na portalu.

 1. OMEJITVE UPORABE

Uporabniki, člani in partnerji se obvezujejo, da portala in storitev povezanih s portalom ne bodo uporabljali v nezakonite namene ali namene, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno tako za uporabnike, člane in partnerje, razen kadar  je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače. Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev in orodij.

Vse vsebine in programska koda na portalu in v aplikaciji so last ponudnika storitev in/ali pogodbenih partnerjev in oglaševalcev. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, izdelkov ali storitev, povezanih s portalom Bride.si, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja spltenega mesta ali lastnika pravic.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik storitev v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za:

– kakršno koli posredno, neposredno, posledično škodo, ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala;

– motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja med upraviteljem, uporabniki in naročniki;

– okvare ali izgube podatkov uporabnikov in partnerjev kot posledica tehničnih napak;

– izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

– nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in uporabo osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;

– viruse, ki bi jih lahko tretja oseba prenesla prek portala;

– objavo neresničnih, nenatančnih in netočnih podatkov s strani uporabnikov in partnerjev;

– odzivnosti partnerjev, ki jim uporabnik pošlje sporočilo, vprašanje ali povpraševanje preko vgrajenih kontaktnih obrazcev na portalu;

– vsebino ponudb in izvedbo storitev, za katere se dogovorita uporabnik in partner. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane iz izvedenega posla;

– nerealizacijo kuponskih popustov, ponujenih storitev ali prekinitev storitev partnerjev.

Uporabniki storitve, ki so del portala, uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitev so bo trudil zagotavljati nemoteno delovanje, vendar ne jamči za nedelovanje storitev, napačno delovanje storitev in izgubo ali okvaro podatkov, ki jih je vnesel uporabnik. Ponudnik storitev lahko kadarkoli spremeni, razširi, doda, odstrani ali omeji dostop za plačano članstvo na vsebino ali storitve, ki jih ponujata portal in orodja za načrtovanje poroke. Uporabnik v primeru tega odstavka nima pravice do nadomestila ali kompenzacije. Ponudnik storitev ne zagotavlja, da bodo informacije objavljene na tem spletnem mestu, vedno celovite, popolne in ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti.  Kadar povezave vodijo do spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom ponudnika storitev, le-ta ne jamči za vsebino in varnost ter spletnih strani, prav tako ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito osebnih podatkov na teh spletnih straneh.

Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki jih na portalu in v aplikaciji objavljajo partnerji in oglaševalci v svojih predstavitvah in ne prevzema nobene odgovornosti za posle sklenjene na podlagi podatkov na spletni strani. Ponudnik ne odgovarja in ne jamči, da bo blago, storitev ali kupon, ki jih ponuja tretja oseba, ustrezalo vašim zahtevam in bo blago ali storitev varna, na voljo in brez napak. Ponudnik si, v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma, pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih registriran uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje.

Če ste s katerim koli delom spletnega mesta, storitvijo ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta ne uporabljate več.

 1. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, članom in partnerjem, ki kršijo  katerikoli del splošnih pogojev ali delujejo v nasprotju z njimi, do uvedbe naslednjih ukrepov: opozorilo o nespoštovanju pogojev in poziv k spoštovanju le-teh; blokiranje možnosti dostopa do posameznih vsebin ali storitev na spletnem mestu; blokiranje uporabniškega računa; blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere se ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve; blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve; posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ob uporabi spletnega mesta, registraciji uporabniškega računa ali naročilu na prejemanje elektronskih novice upravljalec spletnega mesta pridobiva nekatere vaše osebne podatke. Upravljalec spletnega mesta se zavezuje, da bo vse osebne podatke in druge podatke, ki so mu posredovane s strani uporabnikov, članov ali partnerjev, varoval in z njimi ravnal v skladi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatki uporabnikov spletnega mesta ne bodo posredovani tretjim osebam brez izrecnega soglasja osebe, na katere se podatki nanašajo, razen v primeru pisne zahteve z zakonom pristojnim organom. Zbrani osebni podatki se bodo hranili zakonsko določen čas.  Podatke v spletno mesto ob registraciji vnašate prostovoljno in se ob vnosu strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo na način in namene, ki so opisani v nadaljevanju teh pogojev. Upravljalec spletne strani ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine. Vneseni podatki se lahko anonimizirajo (odstrani se idenifikator osebe) in obdelujejo v statistične namene za izboljšavo storitev in pripravo trženjskih ali promocijskih aktivnosti. Z uporabo kontaktnih obrazcev in drugih storitev za pridobivanje ponudb, uporabnik izrecno soglaša, da osebne podatke, ki jih je vpisal, pošljemo tretjim osebam – partnerjem in oglaševalcem.

 

Kot uporabnik imate pravico kadarkoli zahtevati, da upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov. Če boste to želeli, to sporočite na naslov [email protected]. V komercialnih sporočil, ki jih prejmete od nas, boste imeli tudi možnost odjave. Spodbujamo vas, da imate osebne nastavitve in podatke vedno popolne in posodobljene.

 

To obvestilo o varstvu osebnih podatkov velja za osebne podatke uporabnikov, ki jih zbira ali uporablja spletno mesto Bride.si. Pri Bride.si cenimo, da vas zanimajo naše storitve, izdelki in objavljene vsebine na spletnem mestu www.bride.si ali drugih komunikacijskih kanalih, med katere sodijo tudi naše strani v družabnih omrežjih in/ali kanalih in. To obvestilo o zasebnosti velja za vse osebne podatke, ki jih ponudnik spletnega mesta zbira med komunikacijo z vami, na primer ko obiščete naše spletne strani, uporabljate naša orodja, kupujete naše izdelke ali storitve, se naročite na glasila, se obrnete na podporo uporabnikom in ko z ponudnikom komunicirate kot poslovna stranka, dobavitelj, partner itd. To vključuje vse spletne in lokalne načine zbiranja vseh vrst osebnih podatkov. Vaše osebne podatke lahko v skladu z zakonom posredujemo ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem in drugim osebam. Ponudnik lahko vaše podatke lahko posreduje tudi drugim podjetjem, kot so ponudniki informacijskih in komunikacijskih storitev, podjetja za testiranje, partnerska podjetja za upravljanje podatkov in druga podjetja, ki podatke potrebujejo za poslovanje z upravljalcem spletnega mesta. Če zakon zahteva, da moramo pridobiti vaše dovoljenje, ali če menimo, da je vaše dovoljenje v določenih razmerah ustrezno, bomo pred posredovanjem osebnih podatkov pridobili vaše dovoljenje.

 

Zakaj vas prosimo za osebne podatke 

 • Za naročilo izdelkov ali storitev na spletnem mestu;
 • z namenom zagotavljanja delovanja spletnega mesta;
 • z namenom obveščanja uporabnikov, članov in partnerjev o novih storitvah, spremenjenem delovanju ali ponudbah spletnega mesta, novih člankih in prispevkih objavljenih na spletnem mestu;
 • za namene pošiljanja elektronskih glasil, vabil na organizirane dogodke;
 • za namene obveščanja o morebitnih motnjah na spletnem mestu;
 • aktiviranje ali registracijo določenih orodij ali storitev spletnega mesta;
 • prejemanje informacij o novostih na spletnem mestu in novih storitvah:
 • sodelovanje v spletnih skupnostih, vključno z našimi stranmi v družabnih omrežjih/straneh in spletnih dnevnikih;
 • shranjevanje osebnih nastavitev za prihodnjo komunikacijo s spletnim mestom Bride.si;
 • pomoč pri razvoju storitev ter pripravi trženjskih in promocijskih aktivnosti, ki so namenjene uporabnikom, optimiranje storitev za uporabnike in nenehno izboljševanje naših spletnih strani;
 • reševanje težav uporabnikov in/ali izdelkov in storitev;
 • prejemanje prilagojenih sporočil, posebnih ponudb in oglasov glede na vaše interese in na osnovi informacij, ki ste nam jih posredovali, in informacij glede vaše uporabe spletnih strani/družabnih omrežij/spletnih dnevnikov, ki smo jih zbrali s piškotki ali podobnimi načini.

 

Ko poslujete s spletnim mestom Bride.si v imenu poslovne stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja, vas prosimo, da nam posredujete osebne podatke v namene, ki vključujejo tudi naslednje:

 

 • Upravljanje odnosov s strankami
 • Omogočanje dostopa do informacij
 • Izboljšanje komunikacije
 • Analiziranje in razumevanje komunikacije s strankami
 • Uvajanje varnostnih programov

 

Vrste osebnih podatkov, ki jih lahko zbiramo

Pri komunikaciji s spletnim mestom Bride.si na primer pri registraciji v uporabniški račun, uporabi orodja za načrtovanje poroke, naročilu na glasilo, naročilu povpraševanja, vas lahko prosimo za ali prejmemo določene podatke, kot so:

 

 • Ime in priimek;
 • vaš e-poštni naslov;
 • naslov;
 • telefonska številka;
 • profil v družabnem omrežju;
 • spol;
 • starost;
 • datum rojstva
 • datum poroke
 • uporaba in dejavnosti na spletnem mesti in socialnih omrežjih;
 • interesi na podlagi katerih določimo vaše želje glede načrtovanja poroke (lokacija poroke, barvna shema poroke, število svatov, proračun, ime ženina ali neveste, izbira poročne obleke in dodatkov, želje o medenih tedni, želje o poročnih darilih, izbira pogostitve, želje po dodatnih storitvah,  ipd.)
 • druge informacije o spletnih dejavnostih.

 

Glede na izbrane možnosti za nastavitve v različnih družabnih omrežjih in vaše nastavitve na spletnem mestu Bride.si lahko ponudniku posredujete določene osebne podatke glede spletnih dejavnosti in profilov v družabnih omrežjih (npr. interesi, zakonski stan, spol, uporabniško ime, fotografija, objavljeni/izmenjani komentarji in vsebine itd.).

 

Poleg tega lahko osebne podatke zbiramo tudi s piškotki ali podobnimi načini, in sicer med drugim tudi:

 

 • vaš naslov IP;
 • ID piškotka;
 • spletni brskalnik;
 • lokacija;
 • obiskane spletne strani na naših spletnih mestih;
 • ogledani ali odprti oglasi;
 • itd.

 

Ko poslujete s ponudnikom v imenu poslovne stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja, lahko zbiramo naslednje podatke:

 

 • Vaše ime
 • Vaš e-poštni naslov
 • Vaša telefonska številka
 • Vaša slika
 • Vaš naslov IP
 • Vaš poslovni naslov
 • Ime in naslov družbe, za katero delate
 • Opis vaše dejavnosti

 

Signali, ki preprečujejo sledenje

Ponudnik spletnega mesta Bride.si zasebnost in varnost obravnava skrajno resno, zato pri vseh poslovnih dejavnosti najprej poskrbi za uporabnike spletnih strani. S pomočjo piškotkov vam omogočamo, da lahko najbolje uporabljate naše strani.

 

Trenutno ne uporabljamo tehnične rešitve, ki bi omogočala odzivanje na signale brskalnika, ki preprečujejo sledenje. Nastavitve za piškotke lahko kadarkoli spreminjate v nastavitvah brskalnika. Sprejmete lahko vse ali samo določene piškotke. Če v nastavitvah brskalnika onemogočite naše piškotke, nekateri deli naših spletnih strani mogoče ne bodo delovali. Lahko imate na primer težave pri prijavi ali spletnem nakupovanju.

 

Več informacij o spreminjanju nastavitev za piškotke brskalnika lahko najdete na naslednjih naslovih:

 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Na naših straneh se lahko uporabljajo tudi piškotki Flash. Piškotke Flash lahko odstranite v nastavitvah za predvajalnik Flash. Glede na različico brskalnika Internet Explorer (ali drugega brskalnika) in uporabljenega predvajalnika predstavnostnih vsebin lahko piškotke Flash upravljate v brskalniku. Piškotke Flash lahko upravljate na spletni strani Adobe. Upoštevajte, da omejitev piškotkov Flash lahko vpliva na funkcije, ki so vam na voljo.

 

Družabna omrežja

Ko sodelujete na različnih forumih na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat itd., morate poznati in razumeti orodja na teh spletnih straneh, ki vam omogočajo izbiranje načina posredovanja osebnih podatkov v profilu določenega družabnega omrežja.

 

Ponudnik upošteva postopke in pravilnike o zasebnosti teh drugih oseb ter lastna pravila za družabna omrežja in ta pravilnik o zasebnosti, zato vam priporočamo, da preberete ustrezna obvestila o zasebnosti, pogoje uporabe in povezane informacije o uporabi osebnih podatkov, ki jih posredujete na družabnih omrežjih.

 

Povezovanje z drugimi spletnimi stranmi

Med obiskovanjem spletni strani Bride.si lahko naletite na povezave do drugih spletnih strani, ki vam nudijo ustrezne možnosti ali informacije. Teh spletnih strani družba ne upravlja, zato zanje veljajo lastna obvestila o zasebnosti, izjave in pravilniki. Močno priporočamo, da si ogledate te informacije in razumete, kako bodo na teh spletni straneh obdelani vaši osebni podatki, saj ne odgovarjamo za vsebino spletni strani, katerih lastnik ali upravitelj ni ponudnik, in za varovanje zasebnosti na teh spletni straneh. Ponudnik lahko vaše osebne podatke shranjuje v oblaku. To pomeni, da jih lahko v imenu družbe obdeluje ponudnik storitev v oblaku in da so lahko shranjeni na različnih mestih po vsem svetu.

Zelo resno si prizadevamo, da bi osebne podatke, ki jih zaupate družbi, zaščitili pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Z različnimi varnostnimi tehnologijami in organizacijskimi postopki pomagamo pri varovanju vaših osebnih podatkov. Uporabljamo na primer nadzor dostopa, požarne zidove, varne strežnike in šifriranje določenih podatkov, na primer finančnih in drugih občutljivih podatkov.

 

Spremembe tega obvestila o zasebnosti

Storitve, ki jih nudi ponudnik, se nenehno razvijajo, njihova vsebina in način izvajanja pa se občasno lahko spremenita brez predhodnega obvestila. Zato si pridržujemo pravico do občasnih sprememb ali dopolnitev tega obvestila o zasebnosti, ki jih bomo objavljali na naših spletnih straneh.

 

Z jasnim obvestilom na naši spletni strani z obvestilo o zasebnosti vas bomo obvestili o pomembnih spremembah tega obvestila o zasebnosti, v zgornjem delu obvestila pa bomo navedli datum zadnje posodobitve. Priporočamo vam, da pogosto preverjate, ali je na voljo novejša različica.

 

Novo obvestilo o zasebnosti bo veljavno ob objavi. Če se ne strinjate z novo različico obvestila, spremenite svoje nastavitve ali prenehajte uporabljati naše spletno mesto. Če boste po uveljavitvi sprememb še vedno dostopali do naših storitev ali jih uporabljali, sprejemate določila nove različice obvestila o zasebnosti.

 1.  OBVESTILO O PIŠKOTKIH

Obvestilo o piškotkih velja od oktobra 2017

 

Več informacij o piškotkih

Ponudnik si prizadeva, da bosta uporaba spletnih strani in komunikacija z našimi spletnimi stranmi čim bolj informativni, ustrezni in podprti. Tovrstno izkušnjo zagotavljamo s piškotki ali drugimi podobnimi načini. Pomembno je, da veste, katere piškotke uporabljajo naše spletni strani in zakaj. To omogoča boljšo zaščito vaše zasebnosti in hkrati zagotavlja, da so naše spletne strani optimalno prijazne uporabnikom.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se shranijo v terminalsko opremo (računalnik ali mobilno napravo), ko obiščete določena spletna mesta. Pri naši družbi lahko uporabljamo podobne načine, kot so slikovne pike, spletni signali, prstni odtisi naprav itd. Zaradi skladnosti vse te načine v nadaljevanju imenujemo “piškotki”.

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotke lahko uporabljamo v različne namene. V prvi vrsti so piškotki lahko potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta. Brez piškotkov si na primer spletno mesto ne bi zapomnilo, da ste se vanj prijavili. Te piškotke imenujemo zahtevani piškotki.

 

Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analiziranje uporabe spletnega mesta, štetje obiskovalcev in proučevanje, kako izboljšati spletno mesto. Statističnih podatkov in drugih poročil ne povezujemo z ljudmi. Te piškotke imenujemo analitični piškotki.

 

Piškotke za družabna omrežja uporabljamo za integracijo družabnih omrežij v spletna mesta, kar omogoča, da lahko nemudoma všečkate ali delite spletno stran ali izdelek na svojem priljubljenem družabnem omrežju.

 

Četrta pomembna uporaba piškotkov omogoča spletno oglaševanje, ki je lahko prilagojeno vam in prikazuje oglase, ki vam ustrezajo in vas zanimajo, tako znotraj naših spletnih mest kot zunaj njih. To nalogo opravljajo piškotki za (ciljno) oglaševanje.

 

 

Spodnja tabela prikazuje piškotke, ki jih uporabljamo na spletni strani:

 

Upravljalec Ime piškotka Čas trajanja Namen
 Bride.si euCookie

regija

6 mesecev

1 mesec

Ta piškotek se nastavi, ko sprejmete piškotke

ta piškotek skrbi za razvrščanje ponudnikov po regijah

 Google _ga
_gid
2 leti
24  ur
Piškotki so namenjeni identifikaciji uporabnkia in analizi obiska spletne strani

 

Kako lahko prilagajam piškotke in zasebnost na spletnih mestih?

Naše spletno mesto vam nudi možnost prilagajanja osebnih nastavitev piškotkov. S klikom možnosti “Piškotki” lahko izberete, katere vrste piškotkov naj naše spletno mesto uporablja. Osebne nastavitve lahko kadar koli spremenite. Pod možnostjo Nastavitve piškotkov boste našli tudi seznam vseh piškotkov znotraj posamezne kategorije (zahtevani piškotki, analitični piškotki, piškotki za družabna omrežja, piškotki za ciljno oglaševanje).

 

Pomnite, da uporaba Nastavitev piškotkov na našem spletnem mestu ne izbriše že nastavljenih piškotkov. To lahko storite v nastavitvah spletnega brskalnika, kot je opisano spodaj, po tem, ko spremenite nastavitve piškotkov na našem spletnem mestu.

 

Kako upravljati ali onemogočiti piškotke v brskalniku?

Ponudnik trenutno ne uporablja tehnične rešitve, ki bi omogočala odzivanje na signale brskalnika, ki preprečujejo sledenje. Poleg uporabe razdelka Nastavitve piškotkov na našem spletnem mestu lahko nastavitve piškotkov kadar koli spreminjate v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da nastavitve brskalnika morda niso tako enostavne za uporabo kot nastavitve piškotkov na našem spletnem mestu. Če v nastavitvah brskalnika onemogočite vse piškotke ali vse naše piškotke, nekateri deli ali funkcije naših spletnih mest morda ne bodo delovali, saj lahko brskalnik prepreči nastavitev zahtevanih piškotkov za delovanje. Zato namesto onemogočitve piškotkov prek spletnega brskalnika priporočamo uporabo razdelka Nastavitve piškotov na našem spletnem mestu.

 1. POSTOPEK ODPRTJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Postopek registracije se začne z izpolnitvijo obrazca na spletnem mestu. Z izpolnitvijo uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema. Uporabnik je zavezan k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo za registrirane uporabnike, neposredno z začetkom registracije – takoj, ko potrdi, da je splošne pogoje in politiko zasebnosti prebral in se z njimi v celoti strinja. Ko uporabnik potrdi, da se strinjanja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, lahko začne postopek ustvarjanja uporabniškega računa. Uporabnik ustvari uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun. Uporabniki in registrirani uporabniki, ki odprejo račun v imenu podjetja, organizacije ali druge pravne osebe, jamčijo, da so pooblaščeni za izdajo vseh dovoljenj in se strinjajo s temi pogoji v imenu podjetja. Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov. Če uporabnik ob registraciji poda kakršnekoli podatke, ki so neresnični, netočni, nepopolni ali ima portal utemeljene razloge za sum, da so take informacije neresnične, netočne ali nepopolne, ima ponudnik pravico, da začasno razveljavi ali onemogoči ​​račun oz. zavrne vso dosedanjo ali prihodnjo uporabo materialov in storitev portala. Z uporabo spletne strani se strinjate, da ne boste ustvarili računa z lažno identiteto ali informacijami ali se vpisali v imenu nekoga drugega. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo kot uporabnik ali registrirani uporabnik povzročili z nespoštovanjem določil tega člena drugim uporabnikom, registriranim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, polno odškodninsko oziroma kazensko odgovorjate in prevzemate nase pasivno legitimacijo v primeru spora. Strinjate se, da ne boste ustvarili ali uporabljali računa portala, če ste bili prej z njega odstranjeni ali dobili prepoved uporabe storitve. Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik pridobi status registriranega uporabnika.

 

Pravila vedenja registriranih uporabnikov

Registrirani uporabnik vse storitve spletnega mesta uporablja na lastno odgovornost. Uporabnik ali registrirani uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami. Registrirani uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti v okviru svojega računa. Registrirani uporabnik bo, v okviru uporabe spletnega mesta, uporabljal en sam uporabniški račun. Registrirani uporabnik je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene podatke, gradiva, objave, mnenja, nasvete, izjave, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta. Priporočeno je, da registriran uporabnik ne deli svojega uporabnškega imena in gesla. Če pride do zlorabe, mora registrirani uporabnik takoj obvestiti spletno mesto o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi gesla ali drugi kršitvi glede varnosti računa.

Registriranim uporabnikom in uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta ni dovoljeno:

– pošiljanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb, in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki.

– posredovanje ali javna objava podatkov, vsebin ali fotografij, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

– posredovanje ali javna objava podatkov, vsebin ali fotografij, ki vključujejo otroke in osebe, zajete na nejavnih površinah.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena in drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo uporabnik ali registrirani uporabnik povzročil z nespoštovanjem določil tega člena drugim uporabnikom, registriranim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, polno odškodninsko oziroma kazensko odgovarja in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Registrirani uporabniki imajo pravico objavljati svoje komentarje na določeno tematiko oziroma podati svojo oceno storitev posameznih partnerjev. Upravljalec ima pravico kadarkoli trajno ali začasno onemogočiti ali izbrisati vsebine, ki jih posreduje uporabnik, brez obrazložitve svoje odločitve. Upravljalec lahko, kadar meni, da je to potrebno,opozori uporabnika, da naj s svojim ravnanjem ali izjavami preneha. Kakršnokoli spobdujanje sovražnega govora, rasne nestrpnosti ali nagovarjanja h kaznivem dejanju je strogo prepovedano in bo najstrožje sankcionirano.
Upravljalec spletnega portala lahko v posameznem primeru presodi, ali bo onemogočil dostop
posameznemu uporabniku, ki krši pravila uporabe ali ne spoštuje opomina upravljalca. V izjemnih
primerih lahko upravljalec onemogoči dostop uporabniku in izbriše njegovo vsebino tudi brez
vnaprejšnjega opomina, če presodi (ob upoštevanju uredniške svobode) da je glede na posamičen primer to potrebno.
Upravljalec spletnega portala v nikakršnem pomenu ni odgovoren za vsebino ali verodostojnost
komentarjev, za kar so izključno odgovorni uporabniki – avtorji besedila.

Prekinitev članstva

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno. Ponudnik si pridružje pravico izbrisati račun registriranega uporabnika, če ta ni aktivnen tri mesece ali več.

 

 1. OGLAŠEVANJE:

Oglaševanje ali posredovanje informacij o drugih spletnih straneh je prepovedano. Uredništvo
spletnih strani lahko določi drugače, glede na posamezni primer uporabnika ali glede na sklenjeno
sponzorsko pogodbo upravljalca spletnega portala. Pri odločanju o dovoljenju ali zavrniti dovoljenja za oglaševalske vsebine ima upravljalec spletnega portala vse pravice pridržane, vključno s pravico onemogočiti določeno vsebino brez obrazložitve.

Prikrito oglaševanje in oglaševanje preko zasebnih sporočil vseh ponudnikov storitev je strogo prepovedano. Oglaševalci plačajo oglaševanje z avansnim računom, oziroma po dogovoru, prejmejo pa tudi originalni račun, v katerem je zabeleženo, da je bilo plačilo izvedeno po avansnem računu. Oglaševalci morajo kupljene in plačane storitve (letni vpis med ponudnike, prikazovanje bannerjev,
objavo v e-novicah) izkoristiti najkasneje v roku dveh mesecev po plačilu.

 1. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh spletnega mesta, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili registrirani uporabniki, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela (računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo), so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že z nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice. Ponudnik je izključni lastnik znamke Bride.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo in od njih terjal vso povzročeno škodo.

Zaščitne znamke in avtorske pravice

Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če imetnik znamke ne določi drugače. To vključuje tudi
logotipe in znake. Uporaba blagovnih znamk, vzorcev, patentov, avtorskih pravic je dovoljena le z
izrecnim, pisnim in predhodnim dovoljenjem imetnika teh pravic in upravljalca portala.Vsak od avtorjev je, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, lastnik posredovanih podatkov, kakor tudi intelektualne lastnine na le-teh. Podatki v spletnem spletnem mestu so bodisi izvirni ali izvedeni na osnovi podatkov (fotografij, dokumetov, izjav, certifikatov in drugih informacij v digitalni/elektronski obliki), ki jih ponudnik prejme od partnerjev ali uporabnikov.Ponudnik si pridržuje pravico, da na vsak posredovan podatek doda svojo oznako (t.im. vodni žig oz. v primeru drugih oblik podatkov disclaimer), ki preprečuje neupravičeno uporabo teh podatkov. Uporabniki lahko taiste
podatke predhodno že zaščitijo s svojimi oznakami.

 

Intelektualna lastnina

Spletno mesto spoštuje pravice intelektualne lastnine in enako pričakuje od svojih uporabnikov. Spletno mesto lahko glede na okoliščine in po svoji presoji, onemogoči in/ali prekine račune uporabnikov, ki kršijo ali so bili obtoženi kršitve avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine drugih. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljeno.

 

Pravila za posredovanje vsebine in gradiva

Uporabnik ali član se strinja, da so vsa gradiva (fotografije in fotografska avtorska dela, besedila in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, prosto dostopna javnosti spletnega mesta in z njim povezanimi izvedenimi formami (letak, oglas, brošura, Facebook, Pinterest, Twitter, Google +, Instagram idr.), razen, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji. Registriran uporabnik zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje spletnemu mestu, njegova avtorska dela oziroma ima za dela pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki registriranemu uporabniku dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, registriran uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic. Registrirani uporabnik daje ob posredovaju gradiva na spletno mesto, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v vseh klasičnih in elektronskih medijih. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah registriran uporabnik prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Ponudnik lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik ali registrirani uporabnik strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od registriranih uporabnikov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. Ponudnik si pridružuje pravico, da odstrani ali spremeni uporabniško vsebino iz kateregakoli razloga, vlključno z uporabniško vsebino, za katero meni, da krši te pogoje in splošno politiko.

Zunanje povezave

Na spletno mesto lahko naredite povezavo z drugih spletnih mest. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Razen v zgoraj navedenem primeru, je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za strani tretjih oseb, njihove informacije, materiale, izdelke ali storitve. Če s spletnega mesta dostopate do spletne strani tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost in se strinjate, da ponudnik ne bo imel nobene odgovornosti, ki izhajajo iz vaše uporabe ali dostopa do spletne strani tretjih oseb, storitev ali vsebine. Ko zapustite našo spletno stran, naši pogoji in politika ne veljajo več. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, spletno mesto ne odgovorja za posredno, neposredno, poslednično ali kazensko škodo ali izgubo dobička oz. prihodkov, ki nastanejo bodosi posredno ali neposredno.

 1. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. Če uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj neha uporabljati portal. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Morebitne pripombe in vprašanja v zvezi z uporabo spletnega mesta lahko pošljete na elektronski naslov [email protected]. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.1 in velja od 1. oktobra 2017 dalje.