Deli z drugimi

Poroka

beatriz perez moya poroka porocna prstana

Poroka je v naših mislih zapisana kot eden izmed najlepših dni v življenju. Poroka je dan, ko si s svojim izbrancem ali izbranko obljubita večno zvestobo ter se zavežeta h skupnemu življenju kot zakonca. Pa dejansko razumemo, kaj ta pojem pomeni? Ekipa Bride.si se je odločila, da pripravi članek na temo poroke, v katerem ti bomo predsavili pomen poroke. Razčlenili bomo pojme, kot je civilna poroka, cerkvena poroka, zunajzakonska skupnost ter zakonska zveza. 

Kaj je poroka?

Slovar slovenskega knjižnega jezika poroko definira kot obred, s katerim moški in ženska postaneta pred družbo, javnostjo priznana kot mož in žena. Za sklenitev zakonske zveze pravno formalno zadošča civilna poroka, veliko parov pa se odloči tudi za cerkveno poroko, kjer bodoča ženin in nevesta sprejmeta zakrament svetega zakona. Poroka je veljavna, če jo sklene državni pooblaščenec oz. matičar, cerkveno pa seveda duhovnik. Čeprav se veliko parov za poroko ne odloči, ta še vedno predstavlja pomembno vrednoto. 

drew coffman poroka dlani prstani
Dlani s poročnimi prstani na poročnem šopku.

Kaj je zakonska zveza?

Zakonska zveza je življenjska skupnost dveh posameznikov, ki je predpisana in potrjena z zakonom. Navadno je sklenjena med moškim in žensko, obstajajo pa tudi istospolne zveze. Poroka predstavlja slavnostni obred, kjer partnerja uradno skleneta zakonsko zvezo. Če skleneta zakonsko zvezo v Sloveniji, je ta veljavna, če sta jo soglasno sklenili osebi, ki si je želita.

Slovensko pravo zakonsko zvezo opredeljuje kot zvezo dveh državljanov, ki z obljubo medsebojnega spoštovanja, razumevanja, zaupanja in medsebojne pomoči oblikujeta novo družbeno celico ali po domače povedano – družino. Po zakonu sta zakonca v vsem enakovredna in enakopravna ter v času zakona ustvarjata skupno premoženje.

poroka zakonska zveza par objem
Par se objema.

Kaj pomeni zunajzakonska skupnost?

Veliko parov ne vidi smisla v sklenitvi zakonske zveze in jim poroka predstavlja nepotreben stres ali velike stroške. Za njih poroka ne predstavlja potrditve ljubezni ali povezanosti partnerjev. Z izbranim partnerjem lahko kljub temu ustvarijo družino, dom, delijo premoženje. Edina razlika je v tem, da te zveze zakonsko ne potrdijo. Ravno zaradi tega je država ustanovila pojem zunajzakonske skupnosti. Ta je opredeljena kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost ali zveza moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. Zunajzakonska skupnost ima ob določenih pogojih za partnerja enake družinsko pravne posledice, kot jih zakon določa za zakonca.

 Obstoj zunajzakonske skupnosti se pri vsakem primeru, ugotavlja na različne načine. Kar pa je skupno pri vseh, so trije pogoji.

  1. Med partnerjema obstaja življenjska skupnost
  2. Življenjska skupnost traja dalj časa
  3. V življenski skupnosti obstaja skupno prebivanje ter skupno gospodinjstvo.

Takšna skupnost je enaka zakonski zvezi, le da ni prišlo do formalne sklenitve zakona.Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne določa, koliko časa mora takšna življenjska skupnost trajati, pomembno pa je, da mora biti po vsebini enaka življenjski skupnosti, ki obstaja med zakoncema.

zunajzakonska skupnost par dlani srce
Par ustvarja srce z dlanmi.

Zakaj poroka?

Če lahko torej živim na enak način s partnerjem v zunajzakonski skupnosti ter uživam enake prednosti, zakaj bi se potem sploh morala poročiti? Če je poroka le kos papirja in formalnost? Veliko tega izhaja iz tradicije družine, ki so jih na nas prenesli naši starši.  Veliko deklet nas je že od malega sanjalo o sanjski poroki ter o princu na belem konju. Poroka je pomembna, saj predstavlja eno prelomnico v življenju. Gre za zavestno odločitev, da smo izbrali svojega življenjskega sopotnika. Izbrali smo partnerja, s katerim si želimo preživeti celo življenje ter si z njim ustvariti dom in družino. Poroka partnerjema prinese občutek varnosti in stabilnosti, globoke čustvene povezanosti in pripadnosti. Za verujoče je poroka božji blagoslov, vez, ki je sklenjena za celo življenje.

alvin-mahmudov-sanje-poroka
Fotografija: Alvin Mahmudov. Par se zaljubljeno gleda.

Zakaj se poročiti?

Poroka ni zato, da bi zadovoljili družbene standarde in osrečili starše, tete, strice in babice. Par se poroči zato, ker čuti, da je tako prav, da se bosta tako še bolj povezala in dosegla tisti nekaj več. Poleg tega živimo v časih, ko poroka ne pomeni več tradicionalnega obreda, dolge vlečke in nešteto svatov, od katerih večine sploh ne poznata. Organizirajta si poroko po svojem okusu,  v ožjem krogu in preprosti poročni obleki, v kateri bosta lahko preplesala celo noč.

jonathan daniels poroka otrok
Fotografija: Jonathan Daniels. Otrok drži za dlan mamo s prstanom.

Odločitev za poroko lahko leži tudi na otrokih. V idealnem svetu otroci potrebujejo oba starša, če sta poročena je to še toliko bolje, saj se otrok počuti varen in v stabilnem domu. Otroci poroko in zakon vidijo kot posebno zvezo med staršema, ki se ne prekine kar tako. Dober razlog za poroko je tudi ta, da je družba bolj naklonjena poročenim parom, saj vama bo lažje pri nakupu stanovanja ali hiše in podobno. In tam bo vedno nekdo, v dobrem in slabem.

Vendar se zavedajta, da poroka sama po sebi ni zagotovilo, da bosta imela srečen zakon. V zakonski zvezi še vedno prihaja do prepirov, zamer in ovir. Zato je potrebno veliko potrpežljivosti, medsebojnega komuniciranja, prilagajanja ter sprejemanja kompromisov. Pomembno je, da zakonca ves čas skrbita za svoj odnos ter za odnos v družini.

Kaj pa ločitev oz. razveza zakonske zveze?

Ločitev zakoncev, oz. razveza zakonske zveze je gotovo ena izmed najbolj travmatičnih izkušenj, ki lahko doletijo posameznika. Zakonska zveza se konča s smrtjo enega od zakoncev, s sporazumno ločitvijo ali s tožbo enega izmed zakoncev. Z ločitvijo lahko zakonca pustita preteklost za sabo ter začneta novo in drugačno življenje.

locitev-razveza-poroka
Ločitev oz. razveza zakonske zveze

Ločitev zakoncev na podlagi sporazuma se izvede tako, da oba zakonca na pristojnem sodišču podata predlog za sporazumno razvezo zakonsko zvezo. V tem predlogu zakoncema ni potrebno navesti, kaj je razlog za ločitev.Ob sporu sodišče odloči o pravicah in dolžnostih obeh zakoncev in uredi razmerja med staršema in otrokom in vsakim od staršev. Ko se zakonska zveza zaključi, se razdeli tudi skupno premoženje zakoncev.

Civilna poroka

Za sklenitev zakonske zveze se bodoča zakonca prijavita pri izbrani Upravni enoti, na okencu Oddelka za matične zadeve Sektorja za upravne notranje zadeve, kjer bosta dobila tudi podrobnejše informacije o sklenitvi zakonske zveze in o prostih terminih. Datum sklenitve zakonske zveze izbereta zakonca med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se bodoča zakonca odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.  

Kako poteka civilna poroka?

Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument in navedeta podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Od 1. Januarja 2017 dalje se pari lahko poročate tudi brez prič. Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, predloži tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.  V primeru, da je bodoči zakonec (ali oba) tujec za prijavo potrebujeta: potni list, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan.

ben white civilna poroka
Fotografija: Ben White. Mladoporočenca se poljubljata pred uradom.

Upravna enota lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to opravičljive razloge. Opravičljivi razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda bolezen). Taka sklenitev zakonske zveze ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca. Podrobneje o načrtovanju civilne poroke si lahko prebereš tukaj. 

Civilna poroka izven uradnih prostorov

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi pisno soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze.

Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru takšne sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede. Za slovesno sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca zagotovita mizo in stole za bodoča zakonca ter priči. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo. Več infomacij o civilni poroki si lahko ogledaš tukaj

Če pa te zanima kaj lahko pričakuješ v civilnem obredu, preveri v tem članku. 

Cerkvena poroka

Cerkvena poroka ali zakrament svetega zakona je krščanski zakrament, pri katerem se par zaobljubi drug drugemu in bogu. Je eden od sedmih zakramentov, ki jih je ustanovil Jezus. Cerkvena poroka v Sloveniji nima civilno pravnih posledic ter sama po sebi ni dovolj za uradno sklenitev zakonske zveze. Za to je še vedno potrebna civilna poroka. Poroko in zakonsko zvezo na državni ravni ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v rimokatoliški cerkvi pa to ureja Zakonik cerkvenega prava.

Pred cerkveno poroko se morata bodoča mladoporočenca oglasiti v svoji župniji ter izraziti svojo željo po sklenitvi zakona. Pri tem župnik preveri morebitne zadržke, ki bi onemogočali cerkveno poroko (npr. že obstoječa zakonska zveza, sorodstvene vezi, ipd.). V primeru, da se želita poročiti izven svoje župnije, si morata pridobiti dovoljenje lokalnega župnika. Preden se lahko cerkveno poročita, morata obvezno opraviti priprave na zakon.

josh applegate cerkvena poroka
Fotografija: Josh Applegate. Mladoporočenca pred oltarjem.

Kakšni so pogoji za cerkveno poroko?

Poročni obred je najpogosteje del maše, ki jo vodi duhovnik in je ponavadi vključen v mašo.Zakonik cerkvenega prava predpisuje, da so veljavni le tisti zakoni, ki se sklenejo pred škofom ali župnikom, lahko pa tudi pred duhovnikom ali diakonom, vendar le s pooblastilom škofa ali župnika. Prav tako je za sklenitev zakonske zveze potrebna prisotnost dveh prič.

Za veljavno sklenitev zakona mora biti krščen vsaj eden od zaročencev. V primeru, da je krščen samo eden izmed partnerjev, morata prejeti škofovo dovoljenje za sklenitev zakona. Pogoj za pridobitev tega dovoljenja je, da krščeni zaročenec zagotovi, da bo ostal zvest veri ter, da bodo otroci, ki se bodo v zakonu rodili, krščeni in krščansko vzgojeni. Nekrščeni zaročenec pa se mora s tem strinjati. Če je dovolj časa in če nekrščeni partner to želi, se lahko pripravi na sprejem zakramentov in opravi tečaj za katehumene. Rimskokatoliška cerkev ne priznava ločitve oz razveze, zato zakrament svetega zakona velja do smrti. Šele po smrti enega izmed zakoncev, se lahko zakonec ponovno poroči.

»Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10,9)

Kako poteka cerkvena poroka?

Po slovenski tradiciji velja, da se bodoča mladoporočenca poročita v župniji neveste. To izhaja iz dejstva, da se je nevesta priženila na možev dom, in je poroka zanjo pomenila odhod iz domačega kraja. Ko izbereta datum in kraj poroke se zaročenca o svojih željah sama pogovorita tudi z izbranim duhovnikom, ki vaju bo poročil, saj mora ta pripraviti poročni zapisnik. Če sta bila oba zaročenca krščena v župniji, kjer se bosta poročila, bo lahko župnik sam v krstni knjigi poiskal vajine podatke, v nasprotnem primeru bosta potrebovala naslednje dokumente: krstni oz. samski list v župniji, kjer sta bila krščena, mrliški list svojega pokojnega zakonca (v primeru, da je eden izmed vaju vdovec), potrdilo o udeležbi na pripravah na zakon, datum in uro poroke, lokacijo in termin civilne poroke, imena prič.

clotaire folefack poroka v cerkvi
Fotografija: Clotaire Folefack. Poroka v cerkvi.

Potek poročnega obreda

Z župnikom se dogovorita tudi o poteku poročnega obreda. V obredu poroke je veliko stvari, ki jih lahko izbirata po lastni želji: odlomki beril, petje, poročna sveča, blagoslov vina, prošnje, ipd.). Prav tako ne pozabita na tehnične podrobnosti glede poročnega slavja.

Dogovoriti se je potrebno, kdo bo poskrbel za glasbeno spremljavo obreda ali maše (organist, zbor, solist …), kdo bo okrasil cerkev (če krašenje ne bo v domeni zaročencev, je prav, da se dogovorita za prispevek za cvetje in delo). Dobro se je dogovoriti tudi glede točnosti oz. zamujanja pričetka poroke pa tudi glede metanja riža po poroki. Lahko se odločita samo za poročni obred oz. poroko z mašo. Poročni obred je kratek ponavadi traja 20-30  minut (blagoslov prstanov, izmenjava prstanov,izrek zaobljub, krajša pridiga,…). Poročna maša pa traja nekje okrog 45 min. Po sklenitvi zakonske zveze, je potrebno podpisati še poročni zapisnik, to storita vidva in vajine priče, ter duhovnik. Po poroki mladoporočenca prejmeta družinsko knjigo, v katero bosta vpisala imena otrok ter zakramentov, ki jih bodo prejeli.

Duhovnik vsak zakrament podeli zastonj. Za podelitev zakramenta ne sme zaračunati kake vsote denarja, da zakrament ostaja božji dar za človeka, ki ga prejema. Cena za poročno mašo je nekje od 20 – 50 €, najbolje da za ceno poroke vprašate vašega duhovnika.