Deli z drugimi

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Bride.si vas obdaruje«

porocno-darilo-medenjaki-piskoti-zima
  1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »Bride.si vas obdaruje« (v nadaljevanju nagradna igra) je Momento d.o.o., Rošpoh 35.a, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na Facebook in Instagram strani Bride.si od 1. 12. do 25. 12. 2018. Namen nagradne igre je promocija izdelkov poročnih ponudnikov in partnerjev Bride.si.  

  1. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki: – so starejši od 18 let, – so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in – sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook in Instagram.   V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi družinski člani. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,…). S sodelovanjem v nagradni igri vse uporabnice in uporabniki Facebooka in Instagrama tudi soglašajo, da so, v primeru, če so izžrebani med nagrajenci, njihovi podatki objavljeni na Facebook strani in Instagram strani Bride.si ter na spletni strani www.bride.si.

  1. NAČIN SODELOVANJA

Uporabnik Facebooka ali Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora v komentarju odgovoriti na vprašanje, dopolniti stavek, všečkati objavo, deliti objavo, označiti prijatelje oz. opraviti aktivnost, ki je zapisana v posamezni objavi. Objava bo vidna na zidu Facebook in Instagram strani Bride.si, in sicer od 1. 12. do 25. 12. 2018.  

  1. IZBOR NAGRAJENCEV

Med komentarji pod objavo na Facebook in Instagram strani Bride.si bomo izžrebali 1 nagrajenca in ga nagradili s promoviranim izdelkom. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.  Organizator bo izbral nagrajenca izmed vseh prispelih komentarjev, odgovorov za posamezno objavo 3 dni po objavi.

  1. NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo podelil nagrade po žrebanju. Žrebanje bo 3. dan po objavi posamezne nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni na dan žrebanja na Facebook strani Bride.si Slovenija. Nagrajenci bodo morali v roku 4 dni posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, GSM številka) v zasebno sporočilo Facebook ali Instagram strani Bride.si. V kolikor uporabnik tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Vse podatke mora posredovati v skladu z navodili v e-poštnem obvestilu organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabniik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani in Instagram strani Bride.si ter na spletni strani www.bride.si.

Nagrade za posamezen dan bodo znane vsak dan sproti in bodo objavljene na https://www.facebook.com/brideslovenia/ in https://www.instagram.com/bride.si/. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

  1. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook ali Instagram družbenega omrežja, in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook ali Instagram družbenega omrežja, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.  

  1. PLAČILO DOHODNINE

V nagradnem skladu so nagrade navedene in predstavljene v zapisu nagradne igre za vsak posamezni dan na Facebook in Instagram strani Bride.si. Vrednost ene nagrade ne presega 42,00 €, zato plačilo dohodnine ni potrebno.

  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).  Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev, obveščanje o nagradah) in za statistično obdelavo. S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik soglaša, da ji lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, preko elektronske pošte do preklica tega soglasja, vendar največ 30 dni po izteku nagradne igre. Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času njenega trajanja prekliče sodelovanje, s čimer bodo osebni podatki uporabnika izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected]

  1. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoča s temi pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani in Instagram strani Bride.si.   Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani https://www.bride.si/nagradna-igra-bride-si-vas-obdaruje/. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 30. 11. 2018