Civilna poroka

Civilna poroka postaja norma sodobnih parov

Imaš lahko najboljšega ženina in vso ljubezen na tem svetu, vendar se brez matičarja ne moreš poročiti. Si na pravem mestu! Tukaj te bomo opremili z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih civilna poroka narekuje. Bodi pozorna tudi na spremembe pri civilni poroki. Z novim letom so stopile v veljavo določbe, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze. Velika novost je, da se lahko, če tako želita poročita brez prič. Civilna poroka se lahko opravi bodisi pred matičarjem in načelnikom upravne enote oz. pred osebo, ki jo je ta pooblastil, bodisi pred matičarjem in županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa. Po novem je poroka od sedaj možna tudi samo pred matičarjem. Si želita skleniti zakonsko zvezo izven uradnih prostorov? Če sta pripravljena plačati 170€ morata samo vložiti vlogo. Če upravna enota odloči, da je taka sklenitev izvedljiva in v času uradnih ur, vama bodo vlogo odobrili. Voilà!

Iskanje po ponudnikih