Pozor! V veljavo je stopil nov družinski zakonik

  •  

Vse o dogodku

nov-druzinski-zakonik-sklenitev-zakonske-zveze

Z novim letom so stopile v veljavo določbe, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze. Velika novost, ki jo zakon dopušča je poroka brez prič, če bodoča zakonca tako želita. Prav tako bodi na spremembe pozorna, če je eden izmed vaju tujec. Tukaj lahko pokukaš v nov zakonik.